’t is buitengewoon mooi wonen aan het ''Scheur''

Home VvE Commissies Prikbord Media Links

Wonen in "de Furie"

Santplaet - Maassluis

Technische commissie …  

  Documentatie


  Aandachtspunten brandveiligheid


  Uitgebreide Bewonersinformatie van de bouwer


  Woonwenkenboek voor huurwoningen


  Gebruiksaanwijzing traplift


  Gebruiksaanwijzing Kombi Kompakt HRE


  Gebruikershandleiding Vent-O-System


  Film onderhoud Vent-O-System  Gebruiksaanwijzing Videofoon Genius 5801


  Filmpje vervangen backup-batterij BRK Rookmelder  Documentatie ventilatiesysteem huurders (Itho)


  Gebruikershandleiding BaseFlow-systeem


  Gebruikershandleiding RF-RV-sensor (badkamer)


  Gebruikershandleiding RF-PIR-sensor (toilet)

  

  Commissieleden


  Jaap Cats (80)

  Geert Vonk (52)

  Kees van der Beek (64)

    e-mail   

  


De Technische Commissie bestaat uit vijf personen – zowel kopers als huurders.

U kunt ons bereiken per e-mail

In spoedeisende gevallen kunt u ons ook direct benaderen; voor adressen en telefoonnummers zie het publicatiebord op de begane grond.


Wat doet de commissie (en wat niet)

De Technische Commissie is het eerste aanspreekpunt bij constatering van technische mankementen of schades binnen de gemeenschappelijke ruimtes. Wij zorgen voor het (laten) afhandelen van deze storingsmeldingen. Het is niet de bedoeling dat u zelf belt naar de storingsnummers van de leveranciers.

Kleine reparaties en verstoringen worden door de Technische Commissie zelf opgelost. Voor alle overige werkzaamheden aan de technische installaties en onderhoudsgevoelige delen van het gebouw zijn onderhoudscontracten afgesloten.

De Technische Commissie zorgt voor het beheer van het AED-apparaat en het bijbestellen van woonhuissleutels, zenders voor het parkeerhek en de “blauwe druppels”.

De Technische Commissie is niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in uw eigen appartement. Dit moet u zelf (laten) verhelpen. Voor de huurwoningen gelden de instructies van Maasdelta (melden via internet)


Informatie en tips

Bijbestellen huissleutels, blauwe druppels en handzenders

In tegenstelling tot de informatie in de huurdersbrochure, kunnen sleutels niet rechtstreeks worden besteld bij een slotenmaker (certificaatsleutels)

Aanvragen voor extra sleutels, blauwe druppels en handzenders gaan via de sleutelcoördinator van de Technische Commissie (Jaap Cats). Bij voorkeur via de e-mail


Als de handzenders voor het openen van het hek het niet meer doen, kan men contact opnemen met de Technische Commissie die dan eventueel de batterij kan wisselen, ofwel er moet een nieuwe komen. Als de zender vernieuwd moet worden dan zijn bij de huurders de kosten voor rekening van Maasdelta.


Schuifhek en fietsdeur

Op de kopse kant van het schuifhek zit een beveiligingsstrip. Deze is al een paar keer beschadigd doordat er tegenaan is gereden. Wacht alstublieft tot het hek helemaal open is en het groene licht gaat branden voor u gaat rijden. Het systeem verwacht dat u van buiten naar binnen wilt rijden als u de handzender gebruikt om het hek te openen en zet daarom het licht bij de hellingbaan op groen als het hek open is. U krijgt groen licht om van binnen naar buiten te rijden als u het hek laat opengaan door met de auto op de meldlus voor het hek te rijden.

Het schuifhek kan ook worden geopend met de sleutelschakelaar naast het hek. Het hek gaat dan maar een klein stukje open (fietsstand). Dit is geen storing, maar hoort bij het ontwerp.

Als fietser of voetganger kunt u de fietsdeur openen met de “blauwe druppel”. Gebruik uw huissleutel alleen in geval van een stroomstoring voor de fietsdeur, anders ontregeld de automatische dranger en kan de deur open blijven staan.

Bij een (stroom)storing kan de Technische Commissie het schuifhek op noodbediening zetten en open doen, zodat u het parkeerterrein altijd kunt verlaten.


Automatische deuren en stroomstoring

Vrijwel alle toegangsdeuren in het complex zijn voorzien van elektronische sloten. Een stroomstoring heeft gevolgen voor de toegang tot het gebouw en het parkeerterrein.

De schuifdeuren bij de hoofdingang en de centrale toegangsdeur vanaf het parkeerdek naar de liften hebben noodstroomvoeding en blijven nog enkele uren werken bij stroomuitval.

Het fietshek kan bij een stroomstoring worden geopend met de woonhuissleutel. De Technische Commissie kan het parkeerhek handmatig openzetten.

Van binnenuit kunt u bij stroomuitval alle deuren met de hand openen, zodat u altijd het gebouw kunt verlaten.


Automatische deurdrangers

Op de instructiekaart bij de deuren met een automatische deurdranger staat hoe u de deur tijdelijk open kunt laten staan voor het binnenbrengen van spullen. De schakelaar op de dranger heeft 3 standen: I – 0 – II. Stand I is de normale stand en in stand II blijft de deur openstaan. Let er alstublieft op dat u de schakelaar weer terug in stand I zet (dus 2 klikjes). Als de schakelaar op 0 staat, werkt de dranger niet en kan de deur niet meer van buitenaf worden geopend met de “blauwe druppel”.

Bij de elektrische tussendeuren in de berging en op de begane grond is een extra schakelkastje op ooghoogte aangebracht. Let ook hier op dat u na gebruik de bediening weer in de normale stand zet.


Schuifdeuren bij de hoofdingang

De twee schuifdeuren bij de hoofdingang zijn geschakeld op een tijdklok. Tussen 06:00 en 19:00 uur gaat de buitendeur automatisch open als je van buitenaf aan komt lopen. De brievenbussen zijn daardoor toegankelijk voor de postbezorger en de krantenjongen. De binnendeur zit op slot en kan met een tag worden geopend. Bezoek moet aanbellen op het bellenplateau naast de postkast, waarna u de deur kunt openen met de knop op de videofoon.

Tussen 19:00 en 06:00 zit de buitendeur op slot en gaat open door een tag aan te bieden aan de lezer onder het bellenplateau buiten. Bezoek moet nu buiten aanbellen; met de knop op de videofoon kunt u uw bezoek toegang verlenen. De binnendeur gaat automatisch open.

Wat u verder nog moet weten:


Tussendeuren in de berging en op de begane grond (naar de galerij)

Deze deuren gaan automatisch open met behulp van een benaderingssensor. U mag deze deuren niet blokkeren in open of gesloten stand, anders gaat de automaat stuk.


Liften

Zoals aangegeven kunnen de liften blokkeren door windbelasting. Storingen aan de liften kunt u melden bij de Technische Commissie (niet rechtstreeks naar het storingsnummer). Zit u opgesloten in de lift, blijf kalm en houd de alarmknop meer dan 5 seconden ingedrukt. U krijgt dan verbinding met de alarmcentrale. Zo spoedig mogelijk zal er iemand komen om u uit de lift te halen. Probeer nooit zelf de deuren te forceren (valgevaar). De Technische Commissie en een deel van het bestuur hebben een cursus gevolgd om u veilig uit de lift te mogen bevrijden, zodat er snel iemand hulp kan verlenen. Er is altijd voldoende ventilatie in de liftkooi. U hoeft niet bang te zijn voor gebrek aan zuurstof.


Alle commissieleden hebben een Certificaat Veilig Bevrijden uit Liften.

Zij kunnen worden gebeld indien er een melding is van opsluiting


Moedwillige) beschadigingen

We zijn met z’n allen verantwoordelijk dat het gebouw netjes blijft. Dus niet klussen op de vloerbedekking in de algemene ruimtes, voorzichtig zijn met verhuizen van grote spullen, geen gaten boren in de algemene ruimtes en dergelijke.

Helpt u mee ?

Alusta ventilatiesysteem

Op deze webpagina van de Technische Commissie vindt u de handleiding en een instructiefilm voor het onderhoud aan het ventilatiesysteem.

Hieronder volgen een paar tips:


- Het systeem werkt het best in de automatische stand (sensorsturing). In de woon- en slaapkamers hangen sensoren die de luchtkwaliteit meten en de ventilatie naar behoefte regelen.

- Schakel het systeem niet uit. Continue ventilatie is noodzakelijk in moderne, goed geïsoleerde woningen.

- Heeft u, met name in de winter, last van een koude luchtstroom uit de ventilatieroosters, dan kunt u tijdelijk enkele roosters met de afstandbediening dichtzetten. Zet niet alle roosters tegelijk dicht, anders valt het systeem in alarm.

- Vlak bij de ventilatorkast zit een luchtstroomsensor. Deze is gevoelig voor vervuiling. Als de sensor vuil is, draait de ventilator sneller dan noodzakelijk. Dit kan worden opgelost door de sensor uit de ventilatiepijp te halen en schoon te blazen. Als dit onvoldoende helpt moet de sensor worden gereinigd met warm water en een druppeltje afwasmiddel (zie instructiefilm).

- In de keuken zit een personenschakelaar. In de automatische stand (sensorbediening) kijkt het systeem niet naar het aantal personen. Dit hoeft u niet in te stellen. Als u gaat koken moet u de personenschakelaar in de keuken op “koken” zetten om kookluchtjes in en buiten uw woning te voorkomen. Als u gaat douchen zet u de personenschakelaar op “douchen”.

- Het is verboden een afzuigkap met motor aan te sluiten op het ventilatiesysteem. Alleen motorloze afzuigkappen of recirculatiekappen zijn toegestaan.

- Als er een calamiteit in de omgeving is en ramen en deuren gesloten moeten worden, moet u ook het ventilatiesysteem uitzetten. Daarvoor zit een rode knop op de bedieningskast. Druk deze 2x in (de eerste keer wordt het bedieningspaneel geactiveerd en de tweede keer gaat het systeem in calamiteitenstand). De ventilator gaat uit en alle roosters worden dichtgezet. Bij het einde van de calamiteit kunt u het systeem resetten door weer 2x op de rode knop te drukken.
Tip: Als het systeem van slag is kunt u op deze manier ook eenvoudig het systeem resetten.

AED

We beschikken over een Automatische Externe Defibrillator. Misschien kent u dit apparaat beter als een AED, een apparaat dat electrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. De AED hangt op de begane grond, tegenover de liften. Op de kast hangt een overzicht van bewoners met een reanimatie/AED-certificaat.

De kast kan door iedere bewoner worden geopend met de blauwe druppel. Dit wordt geregistreerd, zodat altijd kan worden gezien wie in de kast is geweest. Ook gaat er een alarm.

De AED staat vermeld op een overzicht van AED’s op het internet en kan/mag dus ook worden opgehaald voor een reanimatie buiten het complex, op verzoek van een hulpverlener die al is gestart met reanimeren. Laat in dat geval geen tijd verloren gaan en ga gelijk met de AED naar het slachtoffer, zonder eerst onze eigen AED-bevoegden te waarschuwen. Loop wel mee, om diefstal/ontvreemding van de AED te voorkomen.

Bent u ook in het bezit van een AED-certificaat? Geef dit door aan de Technische Commissie. Dan zetten we u op de lijst van bevoegden.


TIP: Heb je een probleem met of een storing aan je Alusta Ventilatie Systeem? Lees dan vooral het gehele artikel hieronder over dit systeem ... met name de tip over de aangeboden hulp bij de oplossing van het probleem

Heb je een probleem met of een storing aan je Alusta Ventilatie Systeem? Neem dan via dit email-adres contact op met iemand die je waarschijnlijk wel kan helpen. Deze neemt dan zo snel mogelijk contact met je op voor het maken van een afspraak. Hulp is vaak veel dichterbij dan je denkt.