’t is buitengewoon mooi wonen aan het ''Scheur''

Home VvE Commissies Prikbord Media Links

Wonen in "de Furie"

Santplaet - Maassluis

Bewoners commissie …


Maasdelta wil dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving.


Een bewonerscommissie is een groep vertegenwoordigers van een groep appartementen. Anders gezegd, de ogen en oren van de flat.


De bewonerscommissie is de belangrijkste gesprekspartner voor Maasdelta en behartigd het algemeen belang van de huurders.


De bewonerscommissie is er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedereen contact opnemen met Maasdelta.


Een bewonerscommissie onderneemt activiteiten om een complex leefbaar te houden. Voorbeelden zijn:

- verspreiding van een nieuwsbrief

- welkomstgeschenk nieuwe bewoners

- activiteitencommissie

- technische commissie

  

  Commissieleden


  Kees van Schie (46) - voorzitter

  e-mail

  Albert Kropff (116) - secretaris

  e-mail

  Gerard Looije (84) - penningmeester

  Marr Wuyster (42) - algemeen lid

Omdat onze flat deels huur deels koop is werkt de bewonerscommissie nauw samen met de VvE (Vereniging van Eigenaren). In de diverse commissies zie je ook deze samenwerking.